Gengångare i plural

Gengångare är ordet.

Plural för gengångare är gengångare, gengångarna, gengångares och gengångarnas.

Vad är plural för gengångare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet gengångare. Plural av gengångare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet gengångare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet gengångare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet gengångare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder gengångare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av gengångare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/gengångare

Du kan också söka efter gengångare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=gengångare

Mer information om ordet gengångare:

Ordet gengångare består allt som allt av 10 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 10 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till gengångare:

Gengångare har dessa synonymer: vålnad, zombie

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet gengångare, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på gengångare?

Följande ord rimmar med gengångare: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord