Cervixcancer i plural

Cervixcancer är ordet.

Plural för cervixcancer är cervixcancrar, cervixcancrarna, cervixcancrars och cervixcancrarnas.

Vad är plural för cervixcancer?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet cervixcancer. Plural av cervixcancer är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet cervixcancer.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet cervixcancer. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet cervixcancer har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder cervixcancer?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av cervixcancer så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/cervixcancer

Du kan också söka efter cervixcancer direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=cervixcancer

Mer information om ordet cervixcancer:

Ordet cervixcancer består allt som allt av 12 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 12 bokstäverna är 8, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4.

Vad rimmar på cervixcancer?

Följande ord rimmar med cervixcancer: er, cer, Jer, ler, mer, ner, Per, per, uer, aber, azer, boer, eder, eger, eker.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord