Tuta i plural

Tuta är ordet.

Plural för tuta är tutor, tutorna, tutors och tutornas.

Vad är plural för tuta?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet tuta. Plural av tuta är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet tuta.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet tuta. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet tuta har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder tuta?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av tuta så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/tuta

Du kan också söka efter tuta direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=tuta

Mer information om ordet tuta:

Ordet tuta består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till tuta:

Tuta har dessa synonymer: signalhorn

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet tuta, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på tuta?

Följande ord rimmar med tuta: ta, eta, sta, yta, åta, zeta, vita, ysta, tita, veta, äta, akta, anta, arta, Asta.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 4 ord som på något sätt liknar ordet tuta: itutad, ljustuta, sömntuta och tutande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord