Kioskvältare i plural

Kioskvältare är ordet.

Plural för kioskvältare är kioskvältare, kioskvältarna, kioskvältares och kioskvältarnas.

Vad är plural för kioskvältare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet kioskvältare. Plural av kioskvältare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet kioskvältare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet kioskvältare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet kioskvältare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder kioskvältare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av kioskvältare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/kioskvältare

Du kan också söka efter kioskvältare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=kioskvältare

Mer information om ordet kioskvältare:

Ordet kioskvältare består allt som allt av 12 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 12 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5.

Vad rimmar på kioskvältare?

Följande ord rimmar med kioskvältare: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord