Flygare i plural

Flygare är ordet.

Plural för flygare är flygare, flygarna, flygares och flygarnas.

Vad är plural för flygare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet flygare. Plural av flygare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet flygare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet flygare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet flygare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder flygare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av flygare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/flygare

Du kan också söka efter flygare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=flygare

Mer information om ordet flygare:

Ordet flygare består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till flygare:

Flygare har dessa synonymer: pilot

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet flygare, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på flygare?

Följande ord rimmar med flygare: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet flygare: flygaress och skruvflygare.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord