Cedent i plural

Cedent är ordet.

Plural för cedent är cedenter, cedenterna, cedenters och cedenternas.

Vad är plural för cedent?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet cedent. Plural av cedent är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet cedent.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet cedent. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet cedent har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder cedent?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av cedent så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/cedent

Du kan också söka efter cedent direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=cedent

Mer information om ordet cedent:

Ordet cedent består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på cedent?

Följande ord rimmar med cedent: cent, gent, Kent, lent, ment, rent, sent, tent, agent, ident, klent, tjent, absent, accent, advent.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord