Atlantångare i plural

Atlantångare är ordet.

Plural för atlantångare är atlantångare, atlantångarna, atlantångares och atlantångarnas.

Vad är plural för atlantångare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet atlantångare. Plural av atlantångare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet atlantångare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet atlantångare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet atlantångare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder atlantångare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av atlantångare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/atlantångare

Du kan också söka efter atlantångare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=atlantångare

Mer information om ordet atlantångare:

Ordet atlantångare består allt som allt av 12 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 12 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5.

Vad rimmar på atlantångare?

Följande ord rimmar med atlantångare: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord