90-grammare i plural

90-grammare är ordet.

Plural för 90-grammare är 90-grammare, 90-grammarna, 90-grammares och 90-grammarnas.

Vad är plural för 90-grammare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet 90-grammare. Plural av 90-grammare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet 90-grammare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet 90-grammare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet 90-grammare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder 90-grammare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av 90-grammare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/90-grammare

Du kan också söka efter 90-grammare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=90-grammare

Mer information om ordet 90-grammare:

Ordet 90-grammare består allt som allt av 11 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 11 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 6.

Vad rimmar på 90-grammare?

Följande ord rimmar med 90-grammare: re, tre, bre, fre, acre, fore, hare, inre, Nore, vare, Ture, Tore, nere, äre, orre.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord