150-grammare i plural

150-grammare är ordet.

Plural för 150-grammare är 150-grammare, 150-grammarna, 150-grammares och 150-grammarnas.

Vad är plural för 150-grammare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet 150-grammare. Plural av 150-grammare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet 150-grammare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet 150-grammare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet 150-grammare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder 150-grammare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av 150-grammare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/150-grammare

Du kan också söka efter 150-grammare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=150-grammare

Mer information om ordet 150-grammare:

Ordet 150-grammare består allt som allt av 12 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 12 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 7.

Vad rimmar på 150-grammare?

Följande ord rimmar med 150-grammare: re, tre, bre, fre, acre, fore, hare, inre, Nore, vare, Ture, Tore, nere, äre, orre.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord