Rabarberkräm i plural

Rabarberkräm är ordet.

Plural för rabarberkräm är rabarberkrämer, rabarberkrämerna, rabarberkrämers och rabarberkrämernas.

Vad är plural för rabarberkräm?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet rabarberkräm. Plural av rabarberkräm är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet rabarberkräm.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet rabarberkräm. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet rabarberkräm har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder rabarberkräm?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av rabarberkräm så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/rabarberkräm

Du kan också söka efter rabarberkräm direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=rabarberkräm

Mer information om ordet rabarberkräm:

Ordet rabarberkräm består allt som allt av 12 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 12 bokstäverna är 8, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4.

Vad rimmar på rabarberkräm?

Följande ord rimmar med rabarberkräm: stäm, bräm, kräm, kläm, beqväm, bekväm, obekväm, samkväm, skokräm, solkräm, angenäm, förnäm, hudkräm, slutkläm, brunkräm.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord