Nejd i plural

Nejd är ordet.

Plural för nejd är nejder, nejderna, nejders och nejdernas.

Vad är plural för nejd?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet nejd. Plural av nejd är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet nejd.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet nejd. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet nejd har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder nejd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av nejd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/nejd

Du kan också söka efter nejd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=nejd

Mer information om ordet nejd:

Ordet nejd består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 5 synonymer inlagda.

Synonymer till nejd:

Nejd har dessa synonymer: bygd, närhet, omgivning, område, trakt

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet nejd, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på nejd?

Följande ord rimmar med nejd: fejd, gejd, hejd, lejd, sejd, blejd, frejd, omnejd, ordfejd, pennfejd, vanfrejd.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet nejd: omnejd.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord