Lejd i plural

Lejd är ordet.

Plural för lejd är lejda.

Vad är plural för lejd?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet lejd. Plural av lejd är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet lejd.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet lejd. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet lejd har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder lejd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av lejd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/lejd

Du kan också söka efter lejd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=lejd

Mer information om ordet lejd:

Ordet lejd består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på lejd?

Följande ord rimmar med lejd: fejd, gejd, hejd, nejd, sejd, blejd, frejd, omnejd, ordfejd, pennfejd, vanfrejd.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet lejd: kalejdoskop, kalejdoskopisk och lejdare.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord