Vin i plural

Vin är ordet.

Plural för vin är viner, vinerna, viners och vinernas.

Vad är plural för vin?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet vin. Plural av vin är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet vin.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet vin. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet vin har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder vin?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av vin så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/vin

Du kan också söka efter vin direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=vin

Mer information om ordet vin:

Ordet vin består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till vin:

Vin har dessa synonymer: rödtjut

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet vin, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på vin?

Följande ord rimmar med vin: in, din, Din, fin, gin, hin, lin, min, Min, pin, sin, ajin, amin, ayin, Elin.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 365 ord som på något sätt liknar ordet vin Här kommer de tio första: abrovink, abrovinsch, affärskvinna, ambulanskvinna, anfallsvinkel, arfvinge, arvinge, återvinningscentral, återvinningsstation och atomvinter.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord