Trinom i plural

Trinom är ordet.

Plural för trinom är trinom, trinomen, trinoms och trinomens.

Vad är plural för trinom?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet trinom. Plural av trinom är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet trinom.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet trinom. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet trinom har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder trinom?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av trinom så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/trinom

Du kan också söka efter trinom direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=trinom

Mer information om ordet trinom:

Ordet trinom består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på trinom?

Följande ord rimmar med trinom: om, bom, dom, Dom, gom, iom, lom, mom, Rom, rom, som, tom, Tom, arom, atom.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet trinom: gastrinom.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord