Sugen i plural

Sugen är ordet.

Plural för sugen är sugna.

Vad är plural för sugen?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet sugen. Plural av sugen är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet sugen.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet sugen. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet sugen har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder sugen?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av sugen så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/sugen

Du kan också söka efter sugen direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=sugen

Mer information om ordet sugen:

Ordet sugen består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till sugen:

Sugen har dessa synonymer: hungrig

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet sugen, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på sugen?

Följande ord rimmar med sugen: en, ben, den, gen, hen, len, men, pen, ren, sen, ten, ven, Ven, yen, zen.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet sugen: kaffesugen.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord