Stupid i plural

Stupid är ordet.

Plural för stupid är stupida.

Vad är plural för stupid?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet stupid. Plural av stupid är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet stupid.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet stupid. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet stupid har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder stupid?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av stupid så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/stupid

Du kan också söka efter stupid direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=stupid

Mer information om ordet stupid:

Ordet stupid består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till stupid:

Stupid har dessa synonymer: dum

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet stupid, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på stupid?

Följande ord rimmar med stupid: id, kid, lid, nid, sid, tid, vid, amid, azid, blid, egid, frid, glid, kwid, ooid.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet stupid: stupiditet.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord