Stupa i plural

Stupa är ordet.

Plural för stupa är stupor, stuporna, stupors och stupornas.

Vad är plural för stupa?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet stupa. Plural av stupa är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet stupa.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet stupa. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet stupa har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder stupa?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av stupa så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/stupa

Du kan också söka efter stupa direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=stupa

Mer information om ordet stupa:

Ordet stupa består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 7 synonymer inlagda.

Synonymer till stupa:

Stupa har dessa synonymer: dö, falla, förlora, omkomma, ramla, störta, trilla

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet stupa, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på stupa?

Följande ord rimmar med stupa: apa, epa, spa, upa, dopa, gapa, gipa, hopa, hypa, impa, jopa, kapa, kepa, kupa, lapa.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet stupa: ättestupa, stupalös och stupande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord