Mässfall i plural

Mässfall är ordet.

Plural för mässfall är mässfall, mässfallen, mässfalls och mässfallens.

Vad är plural för mässfall?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet mässfall. Plural av mässfall är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet mässfall.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet mässfall. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet mässfall har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder mässfall?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av mässfall så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/mässfall

Du kan också söka efter mässfall direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=mässfall

Mer information om ordet mässfall:

Ordet mässfall består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på mässfall?

Följande ord rimmar med mässfall: all, ball, call, fall, gall, hall, Hall, kall, mall, pall, rall, tall, vall, ifall, knall.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord