Långparti i plural

Långparti är ordet.

Plural för långparti är långpartier, långpartierna, långpartiers och långpartiernas.

Vad är plural för långparti?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet långparti. Plural av långparti är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet långparti.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet långparti. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet långparti har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder långparti?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av långparti så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/långparti

Du kan också söka efter långparti direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=långparti

Mer information om ordet långparti:

Ordet långparti består allt som allt av 9 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 9 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på långparti?

Följande ord rimmar med långparti: ti, uti, Ahti, anti, loti, aguti, apati, bitti, femti, fyrti, Haiti, inuti, konti, nitti, parti.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord