Parti i plural

Parti är ordet.

Plural för parti är partier, partierna, partiers och partiernas.

Vad är plural för parti?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet parti. Plural av parti är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet parti.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet parti. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet parti har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder parti?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av parti så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/parti

Du kan också söka efter parti direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=parti

Mer information om ordet parti:

Ordet parti består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 7 synonymer inlagda.

Synonymer till parti:

Parti har dessa synonymer: avsnitt, game, match, omgång, politisk sammanslutning, spel, stycke

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet parti, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på parti?

Följande ord rimmar med parti: ti, uti, Ahti, anti, loti, aguti, apati, bitti, femti, fyrti, Haiti, inuti, konti, nitti, sexti.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 62 ord som på något sätt liknar ordet parti Här kommer de tio första: antipartikel, arbetarparti, betapartikel, centerpartist, centerpartistisk, diskurspartikel, elementarpartikel, enfrågeparti, flerpartisystem och högerparti.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord