Aguti i plural

Aguti är ordet.

Plural för aguti är agutier, agutierna, agutiers och agutiernas.

Vad är plural för aguti?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet aguti. Plural av aguti är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet aguti.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet aguti. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet aguti har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder aguti?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av aguti så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/aguti

Du kan också söka efter aguti direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=aguti

Mer information om ordet aguti:

Ordet aguti består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på aguti?

Följande ord rimmar med aguti: ti, uti, Ahti, anti, loti, apati, bitti, femti, fyrti, Haiti, inuti, konti, nitti, parti, sexti.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet aguti: svansaguti.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord