Lägervall i plural

Lägervall är ordet.

Plural för lägervall är lägervallar, lägervallarna, lägervallars och lägervallarnas.

Vad är plural för lägervall?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet lägervall. Plural av lägervall är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet lägervall.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet lägervall. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet lägervall har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder lägervall?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av lägervall så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/lägervall

Du kan också söka efter lägervall direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=lägervall

Mer information om ordet lägervall:

Ordet lägervall består allt som allt av 9 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 9 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på lägervall?

Följande ord rimmar med lägervall: all, ball, call, fall, gall, hall, Hall, kall, mall, pall, rall, tall, vall, ifall, knall.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord