Kraft i plural

Kraft är ordet.

Plural för kraft är krafter, krafterna, krafters och krafternas.

Vad är plural för kraft?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet kraft. Plural av kraft är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet kraft.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet kraft. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet kraft har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder kraft?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av kraft så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/kraft

Du kan också söka efter kraft direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=kraft

Mer information om ordet kraft:

Ordet kraft består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till kraft:

Kraft har dessa synonymer: energi, force, ork, styrka

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet kraft, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på kraft?

Följande ord rimmar med kraft: saft, taft, graft, kvaft, qvaft, skaft, apskaft, magsaft, yxskaft, tuskaft, tarmsaft, domkraft, solkraft, motkraft, blandsaft.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 66 ord som på något sätt liknar ordet kraft Här kommer de tio första: arbetskraft, atomkraft, atomkraftverk, attraktionskraft, avståndskraft, bekräftelse, centripetalkraft, domkraft, dragningskraft och drivkraft.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord