Jetong i plural

Jetong är ordet.

Plural för jetong är jetonger, jetongerna, jetongers och jetongernas.

Vad är plural för jetong?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet jetong. Plural av jetong är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet jetong.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet jetong. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet jetong har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder jetong?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av jetong så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/jetong

Du kan också söka efter jetong direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=jetong

Mer information om ordet jetong:

Ordet jetong består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på jetong?

Följande ord rimmar med jetong: gong, bong, dong, fjong, kokong, strong, sarong, talong, salong, batong, qigong, birong, betong, kupong, linong.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet jetong: följetong och radioföljetong.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord