Evighet i plural

Evighet är ordet.

Plural för evighet är evigheter, evigheterna, evigheters och evigheternas.

Vad är plural för evighet?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet evighet. Plural av evighet är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet evighet.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet evighet. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet evighet har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder evighet?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av evighet så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/evighet

Du kan också söka efter evighet direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=evighet

Mer information om ordet evighet:

Ordet evighet består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till evighet:

Evighet har dessa synonymer: oändlighet, tidlöshet

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet evighet, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på evighet?

Följande ord rimmar med evighet: bet, det, fet, get, het, jet, tet, set, poet, smet, vret, diet, dret, eget, gnet.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet evighet: evighetslampa och evighetsmaskin.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord