Dok i plural

Dok är ordet.

Plural för dok är dok, doken, doks och dokens.

Vad är plural för dok?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet dok. Plural av dok är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet dok.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet dok. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet dok har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder dok?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av dok så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/dok

Du kan också söka efter dok direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=dok

Mer information om ordet dok:

Ordet dok består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på dok?

Följande ord rimmar med dok: ok, bok, cok, kok, lok, pok, rok, tok, wok, amok, çok, epok, klok, krok, look.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 37 ord som på något sätt liknar ordet dok Här kommer de tio första: användardokumentation, djurdoktor, doktor, doktorand, doktorerad, doktorerande, doktorinna, doktorsavhandling, doktorsexamen och doktorsfru.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord