Byrå i plural

Byrå är ordet.

Plural för byrå är byråar, byråarna, byråars och byråarnas.

Vad är plural för byrå?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet byrå. Plural av byrå är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet byrå.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet byrå. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet byrå har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder byrå?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av byrå så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/byrå

Du kan också söka efter byrå direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=byrå

Mer information om ordet byrå:

Ordet byrå består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till byrå:

Byrå har dessa synonymer: agentur, kontor, skänk

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet byrå, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på byrå?

Följande ord rimmar med byrå: , grå, trå, vrå, emrå, skrå, strå, bårå, djerå, herrå, åtrå, askgrå, Multrå, påbrå, tjarrå.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 14 ord som på något sätt liknar ordet byrå Här kommer de tio första: advokatbyrå, begravningsbyrå, byracka, byråkrat, byråkratisk, byrålåda, centralbyrå, depeschbyrå, expressbyrå och klaffbyrå.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord