Anläggningsbil i plural

Anläggningsbil är ordet.

Plural för anläggningsbil är anläggningsbilar, anläggningsbilarna, anläggningsbilars och anläggningsbilarnas.

Vad är plural för anläggningsbil?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet anläggningsbil. Plural av anläggningsbil är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet anläggningsbil.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet anläggningsbil. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet anläggningsbil har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder anläggningsbil?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av anläggningsbil så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/anläggningsbil

Du kan också söka efter anläggningsbil direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=anläggningsbil

Mer information om ordet anläggningsbil:

Ordet anläggningsbil består allt som allt av 14 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 14 bokstäverna är 10, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4.

Vad rimmar på anläggningsbil?

Följande ord rimmar med anläggningsbil: il, bil, fil, Fil, kil, mil, pil, sil, Egil, Emil, exil, mail, smil, stil, tjil.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord