Vidd i plural

Vidd är ordet.

Plural för vidd är vidder, vidderna, vidders och viddernas.

Vad är plural för vidd?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet vidd. Plural av vidd är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet vidd.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet vidd. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet vidd har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder vidd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av vidd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/vidd

Du kan också söka efter vidd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=vidd

Mer information om ordet vidd:

Ordet vidd består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 6 synonymer inlagda.

Synonymer till vidd:

Vidd har dessa synonymer: bredd, omfattning, omfång, utbredd, utbredning, utsträckning

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet vidd, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på vidd?

Följande ord rimmar med vidd: smidd, snidd, spridd, omstridd, utspridd, spårvidd, räckvidd, oomstridd, spännvidd, tankspridd, brännvidd, variationsvidd, standardspårvidd.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 6 ord som på något sätt liknar ordet vidd: brännvidd, likviddag, räckvidd, spännvidd, spårvidd och standardspårvidd.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord