Scenario i plural

Scenario är ordet.

Plural för scenario är scenarion, scenarier, scenariona, scenarierna, scenarions, scenariers och scenarionas, scenariernas.

Vad är plural för scenario?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet scenario. Plural av scenario är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet scenario.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet scenario. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet scenario har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder scenario?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av scenario så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/scenario

Du kan också söka efter scenario direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=scenario

Mer information om ordet scenario:

Ordet scenario består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till scenario:

Scenario har dessa synonymer: händelse

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet scenario, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på scenario?

Följande ord rimmar med scenario: brio, prio, trio, Ontario, impressario.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord