Qväll i plural

Qväll är ordet.

Plural för qväll är qvällar, qvällarna, qvällars och qvällarnas.

Vad är plural för qväll?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet qväll. Plural av qväll är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet qväll.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet qväll. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet qväll har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder qväll?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av qväll så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/qväll

Du kan också söka efter qväll direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=qväll

Mer information om ordet qväll:

Ordet qväll består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på qväll?

Följande ord rimmar med qväll: fäll, säll, päll, häll, gäll, ställ, gnäll, mjäll, gräll, snäll, fjäll, tjäll, skäll, dräll, smäll.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord