Nederländsk i plural

Nederländsk är ordet.

Plural för nederländsk är nederländska.

Vad är plural för nederländsk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet nederländsk. Plural av nederländsk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet nederländsk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet nederländsk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet nederländsk har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder nederländsk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av nederländsk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/nederländsk

Du kan också söka efter nederländsk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=nederländsk

Mer information om ordet nederländsk:

Ordet nederländsk består allt som allt av 11 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 11 bokstäverna är 8, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till nederländsk:

Nederländsk har dessa synonymer: holländsk

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet nederländsk, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet nederländsk: nederländska.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord