Käftis i plural

Käftis är ordet.

Plural för käftis är käftisar, käftisarna, käftisars och käftisarnas.

Vad är plural för käftis?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet käftis. Plural av käftis är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet käftis.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet käftis. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet käftis har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder käftis?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av käftis så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/käftis

Du kan också söka efter käftis direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=käftis

Mer information om ordet käftis:

Ordet käftis består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på käftis?

Följande ord rimmar med käftis: is, dis, fis, kis, ris, tis, vis, anis, avis, axis, bris, Elis, Eris, flis, fris.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord