Järnek i plural

Järnek är ordet.

Plural för järnek är järnekar, järnekarna, järnekars och järnekarnas.

Vad är plural för järnek?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet järnek. Plural av järnek är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet järnek.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet järnek. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet järnek har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder järnek?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av järnek så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/järnek

Du kan också söka efter järnek direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=järnek

Mer information om ordet järnek:

Ordet järnek består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på järnek?

Följande ord rimmar med järnek: ek, vek, lek, rek, pek, sek, grek, tvek, stek, svek, blek, samek, uzbek, kopek, aztek.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet järnek: filmstjärnekort och sjöstjärnekaktus.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord