Aztek i plural

Aztek är ordet.

Plural för aztek är azteker, aztekerna, aztekers och aztekernas.

Vad är plural för aztek?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet aztek. Plural av aztek är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet aztek.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet aztek. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet aztek har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder aztek?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av aztek så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/aztek

Du kan också söka efter aztek direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=aztek

Mer information om ordet aztek:

Ordet aztek består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på aztek?

Följande ord rimmar med aztek: ek, lek, vek, pek, rek, sek, grek, tvek, blek, svek, stek, samek, kopek, uzbek, rödek.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet aztek: aztekisk, aztekiska och aztekkaktus.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord