Fruktkräm i plural

Fruktkräm är ordet.

Plural för fruktkräm är fruktkrämer, fruktkrämerna, fruktkrämers och fruktkrämernas.

Vad är plural för fruktkräm?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet fruktkräm. Plural av fruktkräm är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet fruktkräm.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet fruktkräm. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet fruktkräm har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder fruktkräm?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av fruktkräm så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/fruktkräm

Du kan också söka efter fruktkräm direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=fruktkräm

Mer information om ordet fruktkräm:

Ordet fruktkräm består allt som allt av 9 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 9 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på fruktkräm?

Följande ord rimmar med fruktkräm: bräm, kläm, kräm, stäm, bekväm, beqväm, angenäm, förnäm, hudkräm, obekväm, samkväm, skokräm, solkräm, brunkräm, oangenäm.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord