Fjärrtåg i plural

Fjärrtåg är ordet.

Plural för fjärrtåg är fjärrtåg, fjärrtågen, fjärrtågs och fjärrtågens.

Vad är plural för fjärrtåg?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet fjärrtåg. Plural av fjärrtåg är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet fjärrtåg.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet fjärrtåg. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet fjärrtåg har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder fjärrtåg?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av fjärrtåg så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/fjärrtåg

Du kan också söka efter fjärrtåg direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=fjärrtåg

Mer information om ordet fjärrtåg:

Ordet fjärrtåg består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på fjärrtåg?

Följande ord rimmar med fjärrtåg: håg, låg, måg, påg, råg, såg, tåg, våg, ihåg, tråg, bevåg, dytåg, intåg, uttåg, eldhåg.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet fjärrtåg: fjärrtågklarerare.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord