Fjärrkontroll i plural

Fjärrkontroll är ordet.

Plural för fjärrkontroll är fjärrkontroller, fjärrkontrollerna, fjärrkontrollers och fjärrkontrollernas.

Vad är plural för fjärrkontroll?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet fjärrkontroll. Plural av fjärrkontroll är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet fjärrkontroll.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet fjärrkontroll. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet fjärrkontroll har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder fjärrkontroll?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av fjärrkontroll så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/fjärrkontroll

Du kan också söka efter fjärrkontroll direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=fjärrkontroll

Mer information om ordet fjärrkontroll:

Ordet fjärrkontroll består allt som allt av 13 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 13 bokstäverna är 10, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till fjärrkontroll:

Fjärrkontroll har dessa synonymer: dosa, kanalväljare

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet fjärrkontroll, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på fjärrkontroll?

Följande ord rimmar med fjärrkontroll: koll, roll, boll, noll, moll, troll, atoll, groll, biroll, paroll, rosoll, fotboll, byxroll, badboll, jordboll.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord