Duns i plural

Duns är ordet.

Plural för duns är dunsar, dunsarna, dunsars och dunsarnas.

Vad är plural för duns?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet duns. Plural av duns är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet duns.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet duns. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet duns har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder duns?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av duns så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/duns

Du kan också söka efter duns direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=duns

Mer information om ordet duns:

Ordet duns består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på duns?

Följande ord rimmar med duns: uns, puns, kluns, stuns, baluns, klumpeduns.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 5 ord som på något sätt liknar ordet duns: avdunstning, dunspett, dunstande, indunstare och klumpeduns.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord