Besutten i plural

Besutten är ordet.

Plural för besutten är besuttna.

Vad är plural för besutten?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet besutten. Plural av besutten är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet besutten.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet besutten. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet besutten har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder besutten?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av besutten så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/besutten

Du kan också söka efter besutten direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=besutten

Mer information om ordet besutten:

Ordet besutten består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på besutten?

Följande ord rimmar med besutten: en, ben, den, gen, hen, len, men, pen, ren, sen, ten, ven, Ven, yen, zen.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord