Apelsinkräm i plural

Apelsinkräm är ordet.

Plural för apelsinkräm är apelsinkrämer, apelsinkrämerna, apelsinkrämers och apelsinkrämernas.

Vad är plural för apelsinkräm?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet apelsinkräm. Plural av apelsinkräm är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet apelsinkräm.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet apelsinkräm. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet apelsinkräm har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder apelsinkräm?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av apelsinkräm så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/apelsinkräm

Du kan också söka efter apelsinkräm direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=apelsinkräm

Mer information om ordet apelsinkräm:

Ordet apelsinkräm består allt som allt av 11 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 11 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4.

Vad rimmar på apelsinkräm?

Följande ord rimmar med apelsinkräm: bräm, kläm, kräm, stäm, bekväm, beqväm, angenäm, förnäm, hudkräm, obekväm, samkväm, skokräm, solkräm, brunkräm, oangenäm.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord