Vice i plural

Vice är ordet.

Plural för vice är vicar, vicarna, vicars och vicarnas.

Vad är plural för vice?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet vice. Plural av vice är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet vice.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet vice. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet vice har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder vice?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av vice så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/vice

Du kan också söka efter vice direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=vice

Mer information om ordet vice:

Ordet vice består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till vice:

Vice har dessa synonymer: ställföreträdande

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet vice, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på vice?

Följande ord rimmar med vice: race, nice, Nice, glace, niece, juice, dolce, deuce, Alice, trance, Alsace, fleece, vivace, service, Provence.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet vice: servicehus, serviceyrke och vicevärd.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord