Missväxtår i plural

Missväxtår är ordet.

Plural för missväxtår är missväxtår, missväxtåren, missväxtårs och missväxtårens.

Vad är plural för missväxtår?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet missväxtår. Plural av missväxtår är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet missväxtår.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet missväxtår. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet missväxtår har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder missväxtår?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av missväxtår så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/missväxtår

Du kan också söka efter missväxtår direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=missväxtår

Mer information om ordet missväxtår:

Ordet missväxtår består allt som allt av 10 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 10 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på missväxtår?

Följande ord rimmar med missväxtår: år, bår, får, går, hår, kår, lår, oår, sår, tår, vår, igår, nyår, snår, spår.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord