Hårdvara i plural

Hårdvara är ordet.

Plural för hårdvara är hårdvaror, hårdvarorna, hårdvarors och hårdvarornas.

Vad är plural för hårdvara?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet hårdvara. Plural av hårdvara är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet hårdvara.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet hårdvara. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet hårdvara har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder hårdvara?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av hårdvara så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/hårdvara

Du kan också söka efter hårdvara direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=hårdvara

Mer information om ordet hårdvara:

Ordet hårdvara består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på hårdvara?

Följande ord rimmar med hårdvara: ara, bra, dra, era, Era, yra, arra, aura, bara, bira, bura, dora, edra, ekra, Esra.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord