Färg i plural

Färg är ordet.

Plural för färg är färger, färgerna, färgers och färgernas.

Vad är plural för färg?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet färg. Plural av färg är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet färg.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet färg. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet färg har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder färg?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av färg så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/färg

Du kan också söka efter färg direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=färg

Mer information om ordet färg:

Ordet färg består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till färg:

Färg har dessa synonymer: kulör, pigmentering

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet färg, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på färg?

Följande ord rimmar med färg: ärg, märg, bärg, dvärg, benmärg, hudfärg, njurmärg, hårfärg, textfärg, ryggmärg, naturfärg, lokalfärg, blandfärg, ögonfärg, höstfärg.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 73 ord som på något sätt liknar ordet färg Här kommer de tio första: akrylfärg, akvarellfärg, ansiktsfärg, aprikosfärgad, avfärgning, bakgrundsfärg, beryllfärgad, blåfärgad, bottenfärg och bronsfärgad.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord