Fågelart i plural

Fågelart är ordet.

Plural för fågelart är fågelarter, fågelarterna, fågelarters och fågelarternas.

Vad är plural för fågelart?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet fågelart. Plural av fågelart är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet fågelart.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet fågelart. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet fågelart har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder fågelart?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av fågelart så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/fågelart

Du kan också söka efter fågelart direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=fågelart

Mer information om ordet fågelart:

Ordet fågelart består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på fågelart?

Följande ord rimmar med fågelart: art, bart, dart, fart, hart, kart, part, rart, vart, apart, avart, evart, hvart, hwart, klart.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord