Dybläddra i plural

Dybläddra är ordet.

Plural för dybläddra är dybläddror, dybläddrorna, dybläddrors och dybläddrornas.

Vad är plural för dybläddra?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet dybläddra. Plural av dybläddra är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet dybläddra.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet dybläddra. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet dybläddra har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder dybläddra?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av dybläddra så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/dybläddra

Du kan också söka efter dybläddra direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=dybläddra

Mer information om ordet dybläddra:

Ordet dybläddra består allt som allt av 9 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 9 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på dybläddra?

Följande ord rimmar med dybläddra: ara, bra, dra, era, Era, yra, arra, aura, bara, bira, bura, dora, edra, ekra, Esra.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord