Dörrpost i plural

Dörrpost är ordet.

Plural för dörrpost är dörrposter, dörrposterna, dörrposters och dörrposternas.

Vad är plural för dörrpost?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet dörrpost. Plural av dörrpost är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet dörrpost.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet dörrpost. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet dörrpost har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder dörrpost?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av dörrpost så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/dörrpost

Du kan också söka efter dörrpost direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=dörrpost

Mer information om ordet dörrpost:

Ordet dörrpost består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till dörrpost:

Dörrpost har dessa synonymer: dörrkarm

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet dörrpost, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på dörrpost?

Följande ord rimmar med dörrpost: ost, host, kost, post, rost, buost, frost, prost, eldost, getost, ripost, sydost, utpost, ölost, Bifrost.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord