Ångflygplan i plural

Ångflygplan är ordet.

Plural för ångflygplan är ångflygplan, ångflygplanen, ångflygplans och ångflygplanens.

Vad är plural för ångflygplan?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ångflygplan. Plural av ångflygplan är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ångflygplan.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ångflygplan. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ångflygplan har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder ångflygplan?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ångflygplan så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ångflygplan

Du kan också söka efter ångflygplan direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ångflygplan

Mer information om ordet ångflygplan:

Ordet ångflygplan består allt som allt av 11 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 11 bokstäverna är 8, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på ångflygplan?

Följande ord rimmar med ångflygplan: an, ban, Dan, dan, fan, han, Jan, jan, kan, lan, man, Pan, san, tan, van.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord