Absid i plural

Absid är ordet.

Plural för absid är absider, absiderna, absiders och absidernas.

Vad är plural för absid?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet absid. Plural av absid är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet absid.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet absid. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet absid har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder absid?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av absid så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/absid

Du kan också söka efter absid direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=absid

Mer information om ordet absid:

Ordet absid består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på absid?

Följande ord rimmar med absid: id, kid, lid, nid, sid, tid, vid, amid, azid, blid, egid, frid, glid, kwid, ooid.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord